Julros (vinter ros) 

Här ute känner jag apselut att naturen måste vara min tredje lunga 😘 jag får påfyllt syre. Och naturen med sin kraft, blåser skönt mot ansiktet dess friskhet blir en tillförsel av kraft till mig. Där jag går bland träden och hör fågel kvitter och ser solstrimmor som ger sitt välkomnande ljus mot mig. Brunnsviken har ännu ingen is, kvällshimlens magig i dess vatten ger mig nytänk. Tror jag ska måla klar en målning. Mina händer är ännu varma av ullvantarna jag bär. Så jag tar beslutet att gå en stund till. Jag höjer blicken ser månen. Dag övergår till natt så småningom. Allt jag ser sprunget ur en källa från skaparhand. Påfylld av ett mobilsamtal innan jag gick ut och ett ännu Hagaparken går jag hem på lätta fötter.