Med kameran i hand försöker jag fånga ögonblick av livet. Naturen har alltid varit en del av i mitt liv i skogen som är magisk och spännande plats där man kan få syn på fåglar och andra upplevelser. Andra platser jag gärna fotar är vid sjöar. Vill kunna genom mina naturbilder inspirera andra att ta sig ut i naturen och faktiskt se allt det vackra vi har omkring oss, samt skapa en förståelse för att det är viktigt att vi tar hand om och vårdar vår natur.
 
With camera in hand, I try to capture moments of life. Nature has always been a part of my life in the forest is magical and exciting place where you can catch sight of birds and other experiences. Other places I like to shoot is at the lakes. Want to be able, by my nature photos inspire others to get out in nature and actually see all the beauty we have around us, and to create an understanding that it is important that we take care of and nurture our nature.
 
"The picture you see here on me. Has photographer Karin Baronowski photographed"